Địa chỉ: Số 136 đường Nguyễn Thiếp, phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0931 345 543

Email: nvhoag@gmail.com