Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua hàng tại hoangclick.com

Chúng tôi hỗ trợ sản phẩm mới miễn phí cho khách hàng trong trường hợp sản phẩm bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển

Công ty hoàn tiền 100% hoặc đổi trả sản phẩm khác cho KH nếu sản phẩm đó chưa sử dụng. Thời gian yêu cầu hoàn tiền được tính là 3 ngày kể từ ngày mua hàng.